Havarijní oprava mostu

Havarijní oprava mostu

Havarijní oprava – III/11540, Most ev. č. 11540-1 přes řeku Litavku v obci Chodouň

Na mostě je zábradlí nesplňující ČSN, do mostu výrazně zatéká, izolace je nefunkční. Na mnoha místech je odpadlé krytí výztuže, které je pokryté korozí. Je proto potřeba očistit, nakonzervovat a sanovat opěry, římsy. U mostovky dojde k výměně, pod mostem budou vyčištěny naplaveniny.

stávající stav
stávající stav podhled