Rekonstrukce opěrné zdi a vozovky
Úvod / Realizace / Právě realizujeme / Rekonstrukce opěrné zdi a vozovky

Rekonstrukce opěrné zdi a vozovky

II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Předmětem zakázky je - zřízení nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, nového systému odvodnění úseku silnice a opravě živičných vrstev silnice