oprava mostu ev.č. 1133-1

oprava mostu ev.č. 1133-1

III/1133 Český Brod, oprava mostu ev.č. 1133-1

Jedná se o opravu mostu a úpravu okolí. Proběhnou stavební práce jako např.
odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž spřahující desky ze železobetonu, celoplošná izolace mostovky, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár, výměna materiálu v přechodových oblastech, atd.

původní most 2
Původní most 3
stavba 4